Nữ chính Người ấy là ai tập 10 bất ngờ bị chê tơi tả

Hạ Nhiên -

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên trong lịch sử 3 mùa "Người ấy là ai", trong hàng ngàn bình luận của khán giả sau khi xem xong chương trình thì đa số đều chê nữ chính.

 • Nu chinh Nguoi ay la ai tap 10 bat ngo bi che toi ta
 • Nu chinh Nguoi ay la ai tap 10 bat ngo bi che toi ta-Hinh-2
 • Nu chinh Nguoi ay la ai tap 10 bat ngo bi che toi ta-Hinh-3
 • Nu chinh Nguoi ay la ai tap 10 bat ngo bi che toi ta-Hinh-4
 • Nu chinh Nguoi ay la ai tap 10 bat ngo bi che toi ta-Hinh-5
 • Nu chinh Nguoi ay la ai tap 10 bat ngo bi che toi ta-Hinh-6
 • Nu chinh Nguoi ay la ai tap 10 bat ngo bi che toi ta-Hinh-7
 • Nu chinh Nguoi ay la ai tap 10 bat ngo bi che toi ta-Hinh-8
 • Nu chinh Nguoi ay la ai tap 10 bat ngo bi che toi ta-Hinh-9
 • Nu chinh Nguoi ay la ai tap 10 bat ngo bi che toi ta-Hinh-10
 • Nu chinh Nguoi ay la ai tap 10 bat ngo bi che toi ta-Hinh-11