Nữ rich kid Việt - Thảo Nhi Lê lên đồ ngày càng táo bạo

Google News

Lớn lên tại trời Tây nên việc lên đồ táo bạo, phóng khoáng cũng ảnh hưởng nhiều đến phong cách của của nữ rich kid gốc Việt là Thảo Nhi Lê.

  • Nu rich kid Viet - Thao Nhi Le len do ngay cang tao bao
  • Nu rich kid Viet - Thao Nhi Le len do ngay cang tao bao-Hinh-2
  • Nu rich kid Viet - Thao Nhi Le len do ngay cang tao bao-Hinh-3
  • Nu rich kid Viet - Thao Nhi Le len do ngay cang tao bao-Hinh-4
  • Nu rich kid Viet - Thao Nhi Le len do ngay cang tao bao-Hinh-5
  • Nu rich kid Viet - Thao Nhi Le len do ngay cang tao bao-Hinh-6
  • Nu rich kid Viet - Thao Nhi Le len do ngay cang tao bao-Hinh-7
  • Nu rich kid Viet - Thao Nhi Le len do ngay cang tao bao-Hinh-8
  • Nu rich kid Viet - Thao Nhi Le len do ngay cang tao bao-Hinh-9
  • Nu rich kid Viet - Thao Nhi Le len do ngay cang tao bao-Hinh-10
Trầm Phương