"Phấn son tặc" lộng hành, dân tình chỉ đích danh thủ phạm gây án

Google News

(Kiến Thức) - Chứng kiến những vụ "phấn son tặc" lộng hành, dù biết đích danh thủ phạm gây án là ai nhưng những bà mẹ lại chẳng thể nào bắt đền.

Thiên Anh