Phố phường Hà Nội nhuộm tím bằng lăng

Google News

Trên các con đường của Hà Nội, hoa bằng lăng và hoa phượng đua nhau nở, tạo nên cảnh sắc đẹp ngỡ ngàng.

 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-2
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-3
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-4
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-5
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-6
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-7
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-8
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-9
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-10
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-11
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-12
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-13
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-14
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-15
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-16
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-17
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-18
 • Pho phuong Ha Noi nhuom tim bang lang-Hinh-19
Theo Đỗ Trung/Sài Gòn Giải Phóng