Quang Hải xuất ngoại, bạn gái bịn rịn chia tay ở sân bay

Chu Thanh Huyền có mặt tại sân bay Nội Bài sáng nay để tiễn Quang Hải sang Pháp.

 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay
 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay-Hinh-2
 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay-Hinh-3
 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay-Hinh-4
 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay-Hinh-5
 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay-Hinh-6
 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay-Hinh-7
 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay-Hinh-8
 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay-Hinh-9
 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay-Hinh-10
 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay-Hinh-11
 • Quang Hai xuat ngoai, ban gai bin rin chia tay o san bay-Hinh-12
Thiên Anh