Quế Ngọc Hải chuẩn ông bố của năm, đi cafe phải trông con

Nhìn hình ảnh Quế Ngọc Hải ngồi cafe vẫn phải trông con ngủ nhiều người thấy vừa thương vừa buồn cười, số khác lại khen ngợi chuẩn ông bố của năm.

 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con
 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con-Hinh-2
 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con-Hinh-3
 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con-Hinh-4
 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con-Hinh-5
 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con-Hinh-6
 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con-Hinh-7
 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con-Hinh-8
 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con-Hinh-9
 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con-Hinh-10
 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con-Hinh-11
 • Que Ngoc Hai chuan ong bo cua nam, di cafe phai trong con-Hinh-12
Hạ Nhiên