Quên V.line đi, giờ khoe nọng “2 cằm” mới là mốt trên MXH

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - Quên khuôn mặt V.line gọn gàng đi, giờ hot trend đó là khoe nọng "2 cằm" điều đang khiến chị em trên mạng xã hội phát sốt.

  • Quen V.line di, gio khoe nong “2 cam” moi la mot tren MXH
  • Quen V.line di, gio khoe nong “2 cam” moi la mot tren MXH-Hinh-2
  • Quen V.line di, gio khoe nong “2 cam” moi la mot tren MXH-Hinh-3
  • Quen V.line di, gio khoe nong “2 cam” moi la mot tren MXH-Hinh-4
  • Quen V.line di, gio khoe nong “2 cam” moi la mot tren MXH-Hinh-5
  • Quen V.line di, gio khoe nong “2 cam” moi la mot tren MXH-Hinh-6
  • Quen V.line di, gio khoe nong “2 cam” moi la mot tren MXH-Hinh-7
  • Quen V.line di, gio khoe nong “2 cam” moi la mot tren MXH-Hinh-8
  • Quen V.line di, gio khoe nong “2 cam” moi la mot tren MXH-Hinh-9
  • Quen V.line di, gio khoe nong “2 cam” moi la mot tren MXH-Hinh-10