Quý tử nhà bà Phương Hằng đi "nước cờ" bảo đảm quyền thừa kế

Mới đây, đoạn clip kể chuyện về quý tử nhà bà Phương Hằng đi "nước cờ" cao tay để đảm bảo quyền thừa kế khu du lịch Đại Nam được dân mạng đào lại và ngay lập tức gây sự chú ý.

 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
 • Quy tu nha ba Phuong Hang di
Thiên Anh