Rich kid Việt ở Mỹ thông báo khiến bạn bè an tâm trong tâm dịch Covid-19

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - Mỹ là đất nước đang hứng chịu dịch Covid-19 bùng phát nhưng rich kid Việt có tên Nhất Hoàng thông báo anh vẫn an toàn, chủ động chống cho bản thân khiến gia đình và bạn bè an tâm.

  • Rich kid Viet o My thong bao khien ban be an tam trong tam dich Covid-19
  • Rich kid Viet o My thong bao khien ban be an tam trong tam dich Covid-19-Hinh-2
  • Rich kid Viet o My thong bao khien ban be an tam trong tam dich Covid-19-Hinh-3
  • Rich kid Viet o My thong bao khien ban be an tam trong tam dich Covid-19-Hinh-4
  • Rich kid Viet o My thong bao khien ban be an tam trong tam dich Covid-19-Hinh-5
  • Rich kid Viet o My thong bao khien ban be an tam trong tam dich Covid-19-Hinh-6
  • Rich kid Viet o My thong bao khien ban be an tam trong tam dich Covid-19-Hinh-7
  • Rich kid Viet o My thong bao khien ban be an tam trong tam dich Covid-19-Hinh-8
  • Rich kid Viet o My thong bao khien ban be an tam trong tam dich Covid-19-Hinh-9
  • Rich kid Viet o My thong bao khien ban be an tam trong tam dich Covid-19-Hinh-10