Sau đám cưới, Đoàn Văn Hậu và Hải My “xả” ảnh vi vu Singapore

Google News

Nhân dịp này, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tranh thủ đi mua sắm, hưởng tuần trăng mật ở Singapore. Đồng thời nam hậu vệ khám lại chấn thương.

  • Sau dam cuoi, Doan Van Hau va Hai My “xa” anh vi vu Singapore
  • Sau dam cuoi, Doan Van Hau va Hai My “xa” anh vi vu Singapore-Hinh-2
  • Sau dam cuoi, Doan Van Hau va Hai My “xa” anh vi vu Singapore-Hinh-3
  • Sau dam cuoi, Doan Van Hau va Hai My “xa” anh vi vu Singapore-Hinh-4
  • Sau dam cuoi, Doan Van Hau va Hai My “xa” anh vi vu Singapore-Hinh-5
  • Sau dam cuoi, Doan Van Hau va Hai My “xa” anh vi vu Singapore-Hinh-6
  • Sau dam cuoi, Doan Van Hau va Hai My “xa” anh vi vu Singapore-Hinh-7
  • Sau dam cuoi, Doan Van Hau va Hai My “xa” anh vi vu Singapore-Hinh-8
  • Sau dam cuoi, Doan Van Hau va Hai My “xa” anh vi vu Singapore-Hinh-9
  • Sau dam cuoi, Doan Van Hau va Hai My “xa” anh vi vu Singapore-Hinh-10
Hạ Nhiên