Sau Độ Mixi, thêm một nữ streamer bị yêu cầu sao kê "chiếu mệnh"

Mới đây, nữ streamer Mai Dora bất ngờ bị cư dân mạng yêu cầu đòi sao kê trong khi cô sử dụng tiền của bản thân làm từ thiện.

 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
 • Sau Do Mixi, them mot nu streamer bi yeu cau sao ke
Hạ Nhiên