Sau phốt tranh vẽ phản cảm, kênh Tiktok của Louis Phạm “bay màu“

Google News

Sau ồn ào chia sẻ tranh vẽ gây phản cảm cùng phát ngôn gây tranh cãi, kênh Tiktok của Louis Phạm với 1,3 triệu người theo dõi chính thức bị cấm.

  • Sau phot tranh ve phan cam, kenh Tiktok cua Louis Pham “bay mau“
  • Sau phot tranh ve phan cam, kenh Tiktok cua Louis Pham “bay mau“-Hinh-2
  • Sau phot tranh ve phan cam, kenh Tiktok cua Louis Pham “bay mau“-Hinh-3
  • Sau phot tranh ve phan cam, kenh Tiktok cua Louis Pham “bay mau“-Hinh-4
  • Sau phot tranh ve phan cam, kenh Tiktok cua Louis Pham “bay mau“-Hinh-5
  • Sau phot tranh ve phan cam, kenh Tiktok cua Louis Pham “bay mau“-Hinh-6
  • Sau phot tranh ve phan cam, kenh Tiktok cua Louis Pham “bay mau“-Hinh-7
  • Sau phot tranh ve phan cam, kenh Tiktok cua Louis Pham “bay mau“-Hinh-8
  • Sau phot tranh ve phan cam, kenh Tiktok cua Louis Pham “bay mau“-Hinh-9
  • Sau phot tranh ve phan cam, kenh Tiktok cua Louis Pham “bay mau“-Hinh-10
Trầm Phương