Shipper "dở khóc dở cười" khi giao hàng gặp khách “lầy“

Ghi chú quá đáng đến nỗi khiến shipper rối não, nhiều khách hàng khiến người giao chỉ còn biết vừa cười vừa khóc mà thôi.

 • Shipper
 • Shipper
 • Shipper
 • Shipper
 • Shipper
 • Shipper
 • Shipper
 • Shipper
 • Shipper
 • Shipper
 • Shipper
Hạ Nhiên