Soi dàn bưng mâm quả trong lễ cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Quỳnh Thư -

(Kiến Thức) - Dàn phù dâu, phù rể trong lễ cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng nổi tiếng không kém gì cô dâu, chú rể.

  • Soi dan bung mam qua trong le cuoi cua Dong Nhi va Ong Cao Thang
  • Soi dan bung mam qua trong le cuoi cua Dong Nhi va Ong Cao Thang-Hinh-2
  • Soi dan bung mam qua trong le cuoi cua Dong Nhi va Ong Cao Thang-Hinh-3
  • Soi dan bung mam qua trong le cuoi cua Dong Nhi va Ong Cao Thang-Hinh-4
  • Soi dan bung mam qua trong le cuoi cua Dong Nhi va Ong Cao Thang-Hinh-5
  • Soi dan bung mam qua trong le cuoi cua Dong Nhi va Ong Cao Thang-Hinh-6
  • Soi dan bung mam qua trong le cuoi cua Dong Nhi va Ong Cao Thang-Hinh-7
  • Soi dan bung mam qua trong le cuoi cua Dong Nhi va Ong Cao Thang-Hinh-8
  • Soi dan bung mam qua trong le cuoi cua Dong Nhi va Ong Cao Thang-Hinh-9
  • Soi dan bung mam qua trong le cuoi cua Dong Nhi va Ong Cao Thang-Hinh-10