Soi sắc vóc cô dâu đeo 50 cây vàng Cần Thơ đang gây sốt

Cặp đôi dâu – rể nhận được rất nhiều vòng cổ, lắc tay, nhẫn và vàng miếng. Số lắc vàng nhiều đến nỗi, cô dâu phải xâu vào thành một chiếc vòng lớn để đeo trên cổ.

 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot
 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot-Hinh-2
 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot-Hinh-3
 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot-Hinh-4
 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot-Hinh-5
 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot-Hinh-6
 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot-Hinh-7
 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot-Hinh-8
 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot-Hinh-9
 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot-Hinh-10
 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot-Hinh-11
 • Soi sac voc co dau deo 50 cay vang Can Tho dang gay sot-Hinh-12
Thiên Anh