Teen Hà Nội gây tranh cãi khi hóa trang thành "xác sống" chụp ảnh kỷ yếu

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - Lấy ý tưởng từ vấn đề đột biến gen, bộ ảnh kỉ yếu của lớp chuyên Sinh đã được hình thành. Tuy nhiên nó lại nhận được ý kiến trái chiều từ số đông cộng đồng mạng.

  • Teen Ha Noi gay tranh cai khi hoa trang thanh
  • Teen Ha Noi gay tranh cai khi hoa trang thanh
  • Teen Ha Noi gay tranh cai khi hoa trang thanh
  • Teen Ha Noi gay tranh cai khi hoa trang thanh
  • Teen Ha Noi gay tranh cai khi hoa trang thanh
  • Teen Ha Noi gay tranh cai khi hoa trang thanh
  • Teen Ha Noi gay tranh cai khi hoa trang thanh
  • Teen Ha Noi gay tranh cai khi hoa trang thanh
  • Teen Ha Noi gay tranh cai khi hoa trang thanh
  • Teen Ha Noi gay tranh cai khi hoa trang thanh