Thanh Xuân của thế hệ 8X, 9X đời đầu đâu chỉ có Yahoo Messenger để nhớ

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - Khi Yahoo Messenger chính thức nói lời vĩnh biệt, cũng là lúc các thế hệ 8X, 9X đời đầu bồi hồi nhớ lại kỷ niệm một thời thanh xuân tươi đẹp. 

  • Thanh Xuan cua the he 8X, 9X doi dau dau chi co Yahoo Messenger de nho
  • Thanh Xuan cua the he 8X, 9X doi dau dau chi co Yahoo Messenger de nho-Hinh-2
  • Thanh Xuan cua the he 8X, 9X doi dau dau chi co Yahoo Messenger de nho-Hinh-3
  • Thanh Xuan cua the he 8X, 9X doi dau dau chi co Yahoo Messenger de nho-Hinh-4
  • Thanh Xuan cua the he 8X, 9X doi dau dau chi co Yahoo Messenger de nho-Hinh-5
  • Thanh Xuan cua the he 8X, 9X doi dau dau chi co Yahoo Messenger de nho-Hinh-6
  • Thanh Xuan cua the he 8X, 9X doi dau dau chi co Yahoo Messenger de nho-Hinh-7
  • Thanh Xuan cua the he 8X, 9X doi dau dau chi co Yahoo Messenger de nho-Hinh-8
  • Thanh Xuan cua the he 8X, 9X doi dau dau chi co Yahoo Messenger de nho-Hinh-9