Thay đổi chút ngoại hình, rich kid Tiên Nguyễn được khen không chỗ chê

Chỉ khoe một chút thay đổi nhỏ về ngoại hình, mới đây rich kid Tiên Nguyễn được cư dân mạng khen hết lời.

 • Thay doi chut ngoai hinh, rich kid Tien Nguyen duoc khen khong cho che
 • Thay doi chut ngoai hinh, rich kid Tien Nguyen duoc khen khong cho che-Hinh-2
 • Thay doi chut ngoai hinh, rich kid Tien Nguyen duoc khen khong cho che-Hinh-3
 • Thay doi chut ngoai hinh, rich kid Tien Nguyen duoc khen khong cho che-Hinh-4
 • Thay doi chut ngoai hinh, rich kid Tien Nguyen duoc khen khong cho che-Hinh-5
 • Thay doi chut ngoai hinh, rich kid Tien Nguyen duoc khen khong cho che-Hinh-6
 • Thay doi chut ngoai hinh, rich kid Tien Nguyen duoc khen khong cho che-Hinh-7
 • Thay doi chut ngoai hinh, rich kid Tien Nguyen duoc khen khong cho che-Hinh-8
 • Thay doi chut ngoai hinh, rich kid Tien Nguyen duoc khen khong cho che-Hinh-9
 • Thay doi chut ngoai hinh, rich kid Tien Nguyen duoc khen khong cho che-Hinh-10
 • Thay doi chut ngoai hinh, rich kid Tien Nguyen duoc khen khong cho che-Hinh-11
Hạ Nhiên