Thầy giáo vẽ tranh biếm hoạ bằng phấn trắng, bảng đen gây sốt

Quỳnh Thư -

(Kiến Thức) - Chỉ với phấn trắng và bảng đen, thầy Hùng đã vẽ tranh biếm hoạ có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

  • Thay giao ve tranh biem hoa bang phan trang, bang den gay sot
  • Thay giao ve tranh biem hoa bang phan trang, bang den gay sot-Hinh-2
  • Thay giao ve tranh biem hoa bang phan trang, bang den gay sot-Hinh-3
  • Thay giao ve tranh biem hoa bang phan trang, bang den gay sot-Hinh-4
  • Thay giao ve tranh biem hoa bang phan trang, bang den gay sot-Hinh-5
  • Thay giao ve tranh biem hoa bang phan trang, bang den gay sot-Hinh-6
  • Thay giao ve tranh biem hoa bang phan trang, bang den gay sot-Hinh-7
  • Thay giao ve tranh biem hoa bang phan trang, bang den gay sot-Hinh-8