TikToker CiiN lần đầu giãi bày biệt danh “Lisa Việt Nam”

Google News

Mới đây, trên sóng một show hẹn hò, nữ TikToker CiiN đã trực tiếp tâm sự về nickname “Lisa Việt Nam” của mình.

  • TikToker CiiN lan dau giai bay biet danh “Lisa Viet Nam”
  • TikToker CiiN lan dau giai bay biet danh “Lisa Viet Nam”-Hinh-2
  • TikToker CiiN lan dau giai bay biet danh “Lisa Viet Nam”-Hinh-3
  • TikToker CiiN lan dau giai bay biet danh “Lisa Viet Nam”-Hinh-4
  • TikToker CiiN lan dau giai bay biet danh “Lisa Viet Nam”-Hinh-5
  • TikToker CiiN lan dau giai bay biet danh “Lisa Viet Nam”-Hinh-6
  • TikToker CiiN lan dau giai bay biet danh “Lisa Viet Nam”-Hinh-7
  • TikToker CiiN lan dau giai bay biet danh “Lisa Viet Nam”-Hinh-8
  • TikToker CiiN lan dau giai bay biet danh “Lisa Viet Nam”-Hinh-9
  • TikToker CiiN lan dau giai bay biet danh “Lisa Viet Nam”-Hinh-10
Thiên Anh