Tin "chị Google", nhóm bạn trẻ du lịch Đà Lạt nhận cái kết đắng

Vì quá tin "chị Google" mới đây một nhóm bạn trẻ du lịch Đà Lạt đã nhận phải cái kết đắng đó là đi vào đường đất với bùn lầy kinh hoàng.

 • Tin
 • Tin
 • Tin
 • Tin
 • Tin
 • Tin
 • Tin
 • Tin
 • Tin
 • Tin
 • Tin
 • Tin
Thiên Anh