Trong mắt "team qua đường", vợ chồng "nữ đại gia quận 7" ra sao?

Từ ánh mắt "team qua đường", rất nhiều lời nhận xét về con người thật về vợ chồng "nữ đại gia quận 7"được đưa ra thu hút sự chú ý lớn.

 • Trong mat
 • Trong mat
 • Trong mat
 • Trong mat
 • Trong mat
 • Trong mat
 • Trong mat
 • Trong mat
 • Trong mat
 • Trong mat
 • Trong mat
 • Trong mat
Thiên Anh