Trước Tết, dân mạng hết hồn với những loạt cây cảnh "trùng lời nguyền"

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - Chỉ vì kém hiểu biết và thiếu thận trọng trong việc chọn cây cảnh dịp Tết, nhiều khách hàng đã "vớ phải" những sản phẩm "trúng lời nguyền".

  • Truoc Tet, dan mang het hon voi nhung loat cay canh
  • Truoc Tet, dan mang het hon voi nhung loat cay canh
  • Truoc Tet, dan mang het hon voi nhung loat cay canh
  • Truoc Tet, dan mang het hon voi nhung loat cay canh
  • Truoc Tet, dan mang het hon voi nhung loat cay canh
  • Truoc Tet, dan mang het hon voi nhung loat cay canh
  • Truoc Tet, dan mang het hon voi nhung loat cay canh
  • Truoc Tet, dan mang het hon voi nhung loat cay canh
  • Truoc Tet, dan mang het hon voi nhung loat cay canh
  • Truoc Tet, dan mang het hon voi nhung loat cay canh