Trước “vạ miệng”, TikToker Võ Thành Ý từng bị chê ăn mặc phản cảm

Google News

Trước lùm xùm "vạ miệng", TikToker Võ Thành Ý từng bị ném đá vì mặc váy 2 dây catwalk nơi tôn nghiêm.

 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam
 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam-Hinh-2
 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam-Hinh-3
 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam-Hinh-4
 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam-Hinh-5
 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam-Hinh-6
 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam-Hinh-7
 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam-Hinh-8
 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam-Hinh-9
 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam-Hinh-10
 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam-Hinh-11
 • Truoc “va mieng”, TikToker Vo Thanh Y tung bi che an mac phan cam-Hinh-12
Hạ Nhiên