Vào vườn sầu riêng, kẻ trộm phải hú vía khi thấy cảnh tượng này

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - Để tránh sự nhòm ngó của những tên trộm, mới đây một chủ vườn sầu riêng nghĩ ra cách bảo vệ thành quả của mình vô cùng bá đạo. Nhìn qua, chắc chắn nhiều người phải giật mình thon thót.

 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay
 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay-Hinh-2
 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay-Hinh-3
 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay-Hinh-4
 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay-Hinh-5
 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay-Hinh-6
 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay-Hinh-7
 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay-Hinh-8
 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay-Hinh-9
 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay-Hinh-10
 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay-Hinh-11
 • Vao vuon sau rieng, ke trom phai hu via khi thay canh tuong nay-Hinh-12