Vì hành động kém duyên, hot girl TikTok Lê Bống tiếp tục “ăn gạch”

Sau hàng loạt chỉ trích vừa qua, mới đây hot girl TikTok Lê Bống tiếp tục trở thành đối tượng bị "ném đá" vì có hành động được cho là kém duyên. 

 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”
 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”-Hinh-2
 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”-Hinh-3
 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”-Hinh-4
 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”-Hinh-5
 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”-Hinh-6
 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”-Hinh-7
 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”-Hinh-8
 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”-Hinh-9
 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”-Hinh-10
 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”-Hinh-11
 • Vi hanh dong kem duyen, hot girl TikTok Le Bong tiep tuc “an gach”-Hinh-12
Hạ Nhiên