Vừa lên sóng, con trai Johny Đặng được nhận xét giống Đoàn Văn Hậu

(Kiến Thức) - Dù chỉ mới lên sóng nhưng  con trai Johny Đặng được nhận xét giống Đoàn Văn Hậu và ngay lập tức chiếm sóng mạng xã hội những ngày gần đây.

 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-2
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-3
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-4
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-5
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-6
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-7
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-8
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-9
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-10
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-11
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-12
 • Vua len song, con trai Johny Dang duoc nhan xet giong Doan Van Hau-Hinh-13
Phượng Hà