Galaxy Note 10 “thả thính”, “nuốt gọn” iPhone XS Max

Phan Anh -

(Kiến Thức) - Không chỉ lộ gần như toàn bộ thiết kế và cấu hình chi tiết, Samsung Galaxy Note 10 còn "thả thính" bằng bảng điểm sức mạnh vượt trội so với iPhone XS Max.

  • Galaxy Note 10 “tha thinh”, “nuot gon” iPhone XS Max
  • Galaxy Note 10 “tha thinh”, “nuot gon” iPhone XS Max-Hinh-2
  • Galaxy Note 10 “tha thinh”, “nuot gon” iPhone XS Max-Hinh-3
  • Galaxy Note 10 “tha thinh”, “nuot gon” iPhone XS Max-Hinh-4
  • Galaxy Note 10 “tha thinh”, “nuot gon” iPhone XS Max-Hinh-5
  • Galaxy Note 10 “tha thinh”, “nuot gon” iPhone XS Max-Hinh-6