Ngắm 22 phiên bản Apple Watch sắp tung hoành thị trường

T.L (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Apple sẽ bắt đầu bán ra chiếc Apple Watch vào tháng 4/2015 tới. Smartwatch này có tới 22 phiên bản đủ mọi kích cỡ và mức giá.

 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-2
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-3
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-4
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-5
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-6
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-7
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-8
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-9
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-10
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-11
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-12
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-13
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-14
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-15
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-16
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-17
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-18
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-19
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-20
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-21
 • Ngam 22 phien ban Apple Watch sap tung hoanh thi truong-Hinh-22