Samsung A50 và Vivo S1: Smartphone nào "vô đối" tầm giá 7 triệu?

Phan Anh -

(Kiến Thức) - Người dùng rất khó chọn lựa, khi cả hai mẫu máy Samsung Galaxy A50 và Vivo S1 đều có giá bán sát nhau, đều được trang bị màn hình giọt nước và cụm 3 camera sau.

  • Samsung A50 va Vivo S1: Smartphone nao
  • Samsung A50 va Vivo S1: Smartphone nao
  • Samsung A50 va Vivo S1: Smartphone nao
  • Samsung A50 va Vivo S1: Smartphone nao
  • Samsung A50 va Vivo S1: Smartphone nao
  • Samsung A50 va Vivo S1: Smartphone nao