Top smartphone đã dùng được 4G tại Việt Nam

Theo BizLive -

Đối với những mẫu smartphone hỗ trợ 4G, người dùng có thể lắp sim 4G và sử dụng tại các khu vực mà nhà mạng cho phép thử nghiệm.

  • Top smartphone da dung duoc 4G tai Viet Nam
  • Top smartphone da dung duoc 4G tai Viet Nam-Hinh-2
  • Top smartphone da dung duoc 4G tai Viet Nam-Hinh-3
  • Top smartphone da dung duoc 4G tai Viet Nam-Hinh-4
  • Top smartphone da dung duoc 4G tai Viet Nam-Hinh-5
  • Top smartphone da dung duoc 4G tai Viet Nam-Hinh-6
  • Top smartphone da dung duoc 4G tai Viet Nam-Hinh-7