Chớ dại dột để bé ở nhà một mình với các ông bố bá đạo

Theo Chém Gió/Dân Việt -

Khi mẹ vắng nhà mà bé phải ở nhà một mình với ông bố bá đạo thì kết quả nó sẽ như thế này đây.