Chống mắt lên xem gái xinh thể hiện nào!

Theo Chém Gió/Dân Việt -

Khả năng thì chưa đến đâu nhưng được cái thích thể hiện, để rồi nhận cái kết "tê tái" thế này đây.