Đùa với phụ huynh là “ăn đòn” ngay!

Theo Dân Việt -

Đừng đùa với phụ huynh nhất là các bà mẹ, họ rất "cao tay" khiến bạn phải nhận quả đắng ngay.