Gia đình vui tính chụp ảnh kỷ niệm... lại ra ảnh cười

Theo Chém Gió/Dân Việt -

Mục đích là chụp một bức ảnh gia đình làm kỷ niệm, nhưng vào tay các gia đình vui tính lại thành ảnh cười.

  • Gia dinh vui tinh chup anh ky niem... lai ra anh cuoi
  • Gia dinh vui tinh chup anh ky niem... lai ra anh cuoi-Hinh-2
  • Gia dinh vui tinh chup anh ky niem... lai ra anh cuoi-Hinh-3
  • Gia dinh vui tinh chup anh ky niem... lai ra anh cuoi-Hinh-4
  • Gia dinh vui tinh chup anh ky niem... lai ra anh cuoi-Hinh-5
  • Gia dinh vui tinh chup anh ky niem... lai ra anh cuoi-Hinh-6
  • Gia dinh vui tinh chup anh ky niem... lai ra anh cuoi-Hinh-7
  • Gia dinh vui tinh chup anh ky niem... lai ra anh cuoi-Hinh-8
  • Gia dinh vui tinh chup anh ky niem... lai ra anh cuoi-Hinh-9