Tình huống "xấu hổ muốn độn thổ" chỉ vì không hiểu ý nhau

Theo Chém Gió/Dân Việt -

Vô tình rơi vào tình huống mà đối phương không hiểu ý mình thì chỉ ước có thể "độn thổ" được lúc đấy.

  • Tinh huong
  • Tinh huong
  • Tinh huong
  • Tinh huong
  • Tinh huong