Điểm giống khác trồng đồng triều Tây Sơn và trống đồng Đông Sơn

Trống đồng Cảnh Thịnh của nhà Tây Sơn là hiện vật độc bản trong phức hợp trống đồng Việt Nam. Cách thức trang trí trên chiếc trống đồng độc đáo này có một số gợi nhắc tới trống đồng Đông Sơn của người Việt cổ...

  • Diem giong khac trong dong trieu Tay Son va trong dong Dong Son
  • Diem giong khac trong dong trieu Tay Son va trong dong Dong Son-Hinh-2
  • Diem giong khac trong dong trieu Tay Son va trong dong Dong Son-Hinh-3
  • Diem giong khac trong dong trieu Tay Son va trong dong Dong Son-Hinh-4
  • Diem giong khac trong dong trieu Tay Son va trong dong Dong Son-Hinh-5
  • Diem giong khac trong dong trieu Tay Son va trong dong Dong Son-Hinh-6
  • Diem giong khac trong dong trieu Tay Son va trong dong Dong Son-Hinh-7
  • Diem giong khac trong dong trieu Tay Son va trong dong Dong Son-Hinh-8
  • Diem giong khac trong dong trieu Tay Son va trong dong Dong Son-Hinh-9
Quốc Lê