Hé lộ bảo vật trong mộ cổ cháu trai Hán Vũ Đế

Các chuyên gia tiết lộ một số bảo vật đáng chú ý được khai quật trong mộ cổ cháu trai Hán Vũ Đế có niên đại 2.000 năm tuổi.

  • He lo bao vat trong mo co chau trai Han Vu De
  • He lo bao vat trong mo co chau trai Han Vu De-Hinh-2
  • He lo bao vat trong mo co chau trai Han Vu De-Hinh-3
  • He lo bao vat trong mo co chau trai Han Vu De-Hinh-4
  • He lo bao vat trong mo co chau trai Han Vu De-Hinh-5
  • He lo bao vat trong mo co chau trai Han Vu De-Hinh-6
  • He lo bao vat trong mo co chau trai Han Vu De-Hinh-7
  • He lo bao vat trong mo co chau trai Han Vu De-Hinh-8
  • He lo bao vat trong mo co chau trai Han Vu De-Hinh-9
  • He lo bao vat trong mo co chau trai Han Vu De-Hinh-10
Tâm Anh (theo Chinadaily)