Hình độc về lăng Cha Cả ở Sài Gòn thập niên 1920

Google News

Tuy Giám mục Bá Đa Lộc là người Pháp, nhưng lăng Cha Cả - nơi an nghỉ của ông - được xây theo kiểu Việt Nam, có bình phong, bái đường và hậu cung...

  • Hinh doc ve lang Cha Ca o Sai Gon thap nien 1920
  • Hinh doc ve lang Cha Ca o Sai Gon thap nien 1920-Hinh-2
  • Hinh doc ve lang Cha Ca o Sai Gon thap nien 1920-Hinh-3
  • Hinh doc ve lang Cha Ca o Sai Gon thap nien 1920-Hinh-4
  • Hinh doc ve lang Cha Ca o Sai Gon thap nien 1920-Hinh-5
  • Hinh doc ve lang Cha Ca o Sai Gon thap nien 1920-Hinh-6
  • Hinh doc ve lang Cha Ca o Sai Gon thap nien 1920-Hinh-7
  • Hinh doc ve lang Cha Ca o Sai Gon thap nien 1920-Hinh-8
T.B (tổng hợp)