Lực lượng khủng xây dựng Tử Cấm Thành nổi tiếng Trung Quốc

Tử Cấm Thành nổi tiếng Trung Quốc là cung điện hoàng gia lớn với 9.999 căn phòng. Để xây dựng công trình nguy nga, tráng lệ này, 230.000 nghệ nhân và hàng triệu nhân công đã làm việc trong suốt 14 năm. 

  • Luc luong khung xay dung Tu Cam Thanh noi tieng Trung Quoc
  • Luc luong khung xay dung Tu Cam Thanh noi tieng Trung Quoc-Hinh-2
  • Luc luong khung xay dung Tu Cam Thanh noi tieng Trung Quoc-Hinh-3
  • Luc luong khung xay dung Tu Cam Thanh noi tieng Trung Quoc-Hinh-4
  • Luc luong khung xay dung Tu Cam Thanh noi tieng Trung Quoc-Hinh-5
  • Luc luong khung xay dung Tu Cam Thanh noi tieng Trung Quoc-Hinh-6
  • Luc luong khung xay dung Tu Cam Thanh noi tieng Trung Quoc-Hinh-7
  • Luc luong khung xay dung Tu Cam Thanh noi tieng Trung Quoc-Hinh-8
  • Luc luong khung xay dung Tu Cam Thanh noi tieng Trung Quoc-Hinh-9
  • Luc luong khung xay dung Tu Cam Thanh noi tieng Trung Quoc-Hinh-10
Tâm Anh (TH)