Tận mục vẻ xa hoa của dinh thự Công tử Bạc Liêu

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Khi hoàn thành, dinh thự Công tử Bạc Liêu được xem là ngôi biệt thự bề thế nhất ở Nam kỳ lục tỉnh, được người dân Bạc Liêu gọi là "Nhà Lớn".

 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-2
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-3
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-4
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-5
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-6
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-7
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-8
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-9
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-10
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-11
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-12
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-13
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-14
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-15
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-16
 • Tan muc ve xa hoa cua dinh thu Cong tu Bac Lieu-Hinh-17