Truyền thuyết lạ về đền Cô Tiên nức tiếng xứ Thanh

Nguồn gốc của đền Cô Tiên gắn với một truyền thuyết được lưu truyền ở Thanh Hóa qua nhiều thế hệ. Theo đó, thuở xưa ở Sầm Sơn có một người con gái làm nghề thuốc...

 • Truyen thuyet la ve den Co Tien nuc tieng xu Thanh
 • Truyen thuyet la ve den Co Tien nuc tieng xu Thanh-Hinh-2
 • Truyen thuyet la ve den Co Tien nuc tieng xu Thanh-Hinh-3
 • Truyen thuyet la ve den Co Tien nuc tieng xu Thanh-Hinh-4
 • Truyen thuyet la ve den Co Tien nuc tieng xu Thanh-Hinh-5
 • Truyen thuyet la ve den Co Tien nuc tieng xu Thanh-Hinh-6
 • Truyen thuyet la ve den Co Tien nuc tieng xu Thanh-Hinh-7
 • Truyen thuyet la ve den Co Tien nuc tieng xu Thanh-Hinh-8
 • Truyen thuyet la ve den Co Tien nuc tieng xu Thanh-Hinh-9
 • Truyen thuyet la ve den Co Tien nuc tieng xu Thanh-Hinh-10
 • Truyen thuyet la ve den Co Tien nuc tieng xu Thanh-Hinh-11
Quốc Lê