ĐH đồng cổ đông thường niên PV GAS thành công tốt đẹp

Ngày 15/4/2022, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp ĐH đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Ngày 15/4/2022, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp ĐH đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết kế hoạch năm 2021, thảo luận và biểu quyết kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác.
PV GAS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, phương hướng hoạt động năm 2022, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2022 của HĐQT và BKS; sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
DH dong co dong thuong nien PV GAS thanh cong tot dep
 ĐH đồng cổ đông thường niên PV GAS thành công tốt đẹp
Năm 2021 mặc dù giá dầu, giá CP tăng so với giá kế hoạch nhưng cùng với đó hoạt động SXKD của PV GAS phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 làm nhu cầu khí dùng cho sản xuất điện và công nghiệp giảm đáng kể (huy động khí của EVN chỉ bằng 69% kế hoạch, bằng 76% so với năm 2020; nhu cầu tiêu thụ khí của các hộ công nghiệp có thời điểm giảm 25-30%, tiêu thụ LPG trong nước giảm 35-40%), làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD và đầu tư tại PV GAS; các sự cố thượng nguồn ngày một tăng; cơ chế chính sách phát triển liên quan đến ngành khí chưa được sửa đổi, ban hành phù hợp với tình hình mới,...
Mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, PV GAS đã cùng CBCNV luôn đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai đồng bộ và hiệu quả 07 nhóm giải pháp (gồm Sản xuất - thị trường - kinh doanh; Đầu tư và tài chính; Cơ chế chính sách; Tổ chức, quản lý và công tác cán bộ; Hợp tác, hội nhập quốc tế; Đào tạo và khoa học công nghệ; An toàn, sức khoẻ và môi trường), trong đó tập trung 03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá (con người/công tác cán bộ; thị trường và cơ chế chính sách), cùng với sự ủng hộ tích cực và giám sát chặt chẽ của ĐHĐCĐ,…
Năm 2021, hệ thống/công trình khí của PV GAS vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí liên tục; duy trì các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, phù hợp với quy định và tình hình mới. Đặc biệt, PV GAS đã đưa vào vận hành thành công Tàu kho nổi chứa LPG lạnh tại Thái Bình từ tháng 7/2021. Sản xuất và kinh doanh trên 2 triệu tấn LPG về đích trước kế hoạch 2 tháng, là năm có sản lượng kinh doanh LPG cao nhất kể từ khi thành lập PV GAS. PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 15% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước.
Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 14-79% và tăng so với năm 2020 (doanh thu trên 80 nghìn tỷ đồng, là năm đạt doanh thu lớn nhất kể từ khi thành lập PV GAS, lợi nhuận trước thuế hơn 11 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 9 nghìn tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 6 nghìn tỷ đồng), Top đầu đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan trong PVN, Top đầu những đơn vị có vốn hóa lớn trên thị trường có tỷ lệ chia cổ tức hàng năm bằng tiền mặt cao.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai do dịch bệnh, các dự án của PV GAS được triển khai tích cực. PV GAS đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả để bù/hạn chế/giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tiến độ của các dự án, tập trung vào các dự án lớn: Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải; Dự án đường ống dẫn khí LNG Thị Vải - Phú Mỹ; Dự án trạm nạp xe bồn LNG tại Thị Vải; Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; Dự án bồn chứa LPG Thị Vải; Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng;... ; hoàn thành thanh quyết toán 02 dự án/hạng mục công trình. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng Công ty mẹ đạt 4.773 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm; toàn PV GAS đạt 5.288 tỷ đồng.
PV GAS lần thứ 9 liên tiếp nhận vinh danh Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn; nhiều năm liên tiếp đứng trong Top danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam; Top 20 trong 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam...
Năm 2022, kinh tế thế giới phải đối mặt với cú sốc cung cấp năng lượng lớn nhất từ trước đến nay do căng thẳng chính trị leo thang giữa Nga – Ukraine ảnh hưởng đến hoạt động của PV GAS. Trước tình hình đó, PV GAS đã đưa ra các giải pháp ứng phó và đặt kế hoạch năm 2022 với: Tổng doanh thu 80.043 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 8.791 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 7.039 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 4.062 tỷ đồng. Cùng với đó, năm 2022, PV GAS sẽ hoàn thành thi công, đưa vào vận hành Dự án Kho LNG 1 MMTPA tại Thị Vải và các dự án thành phần; Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG và sản phẩm khí trong và ngoài nước ...
ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ từ trên 99 đến 100%; Trong đó, thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ (3.000 đồng/cổ phiếu), tăng 5% so với kế hoạch; kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).
Đại diện cổ đông lớn của PV GAS là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc PVN phát biểu ý kiến khẳng định Tập đoàn đánh giá cao những nỗ lực của PV GAS trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2021, về những tác động cụ thể của tình hình chính trị thế giới và xu hướng chuyển dịch năng lượng đến hoạt động của PVN nói chung và PV GAS nói riêng trong năm 2022.
Đây là năm thứ 32 trong hành trình phát triển của PV GAS. PV GAS luôn vững tin rằng, với nền tảng về nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản, thương hiệu..., PV GAS sẽ đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2022, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm, khẳng định vị thế và thương hiệu PV GAS trên thị trường trong nước và khu vực. 
Trần Thị Sánh