PVFCCo - Doanh nghiệp vì cộng đồng

Google News

PVFCCo - Mã chứng khoán DPM lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh là “Doanh nghiệp phát triển bền vững vì cộng đồng” trong buổi lễ “Saigon Times CSR 2023” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) tổ chức.

CSR (Corporate Social Responsibility) là thuật ngữ nói về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Trong hoạt động của mình, doanh nghiệp không chỉ nhắm tới lợi nhuận, mà còn phải luôn luôn ý thức về trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng, môi trường và thể hiện ý thức đó bằng hành động.
Saigon Times CSR là chương trình tôn vinh các doanh nghiệp đã thực hiện tích cực trách nhiệm xã hội và có đóng góp lớn vào việc hiện thực hóa phát triển bền vững, góp phần tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Năm 2023, Chương trình Saigon Times CSR đã vinh danh 40 doanh nghiệp có các hoạt động CSR ý nghĩa và ấn tượng, làm nổi bật tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội trong sự phát triển bền vững và thịnh vượng của xã hội.
PVFCCo - Doanh nghiep vi cong dong
 
Trong suốt hơn 20 năm từ khi thành lập đến nay, bên cạnh việc sản xuất kinh doanh hiệu quả thì công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng là nét văn hoá nổi bật, là một trong các giá trị cốt lõi được Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) hết sức chú trọng. PVFCCo đã liên tục triển khai hàng loạt hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước, với tổng giá trị hơn 1.200 tỷ đồng, với gần 26.000 căn nhà đại đoàn kết, gần 300 công trình y tế - giáo dục, cầu nông thôn, hàng trăm nghìn phần quà cứu trợ nạn nhân thiên tai, quà Tết cho người nghèo, học bổng cho học sinh sinh viên… Các hoạt động được thực hiện có trách nhiệm, tận tâm, đã góp phần làm nên nét văn hóa “Sẻ chia” của PVFCCo, xứng đáng với danh xưng Doanh nghiệp vì cộng đồng.
Trước đó, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cũng vinh dự là đơn vị đạt Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023 do Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức nhằm vinh danh những sản phẩm đã có đóng góp tích cực cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Trần Thị Sánh