Quý 2/2022: Petrolimex đạt 81% mục tiêu doanh thu cả năm

Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Bá Tùng đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Tập đoàn.

Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư 200-202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.
Cùng ngày các báo cáo nói trên cũng đã được đăng tại website public www.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư” và “Minh bạch xăng dầu”.
Theo báo cáo, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2022 của Petrolimex như sau:
1/ Tổng doanh thu thuần hợp nhất(của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, …) là: 151.387 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 tháng năm 2022 là 101,7 USD/thùng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021 (giá bình quân 6 tháng năm 2021 là 77,2 USD/thùng).
2/ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 293 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch và bằng 10% so với cùng kỳ.
Trong đó:
(a) Xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế lỗ (-) 595 tỷ đồng. Sản lượng bán xăng dầu nội địa 6 tháng năm 2022 là 5.089.866 M3/tấn, tăng 9% so với cùng kỳ 2021.
(b) Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế đạt 888 tỷ đồng. Trong đó:
- Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 369 tỷ đồng;
- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 79 tỷ đồng;
- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 43 tỷ đồng;
- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 91 tỷ đồng;
- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 138 tỷ đồng;
- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 112 tỷ đồng;
- Lợi nhuận từ các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ… đạt 56 tỷ đồng.
(c) Tổng số nộp ngân sách 6 tháng năm 2022 là 21.393 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021.
Quy 2/2022: Petrolimex dat 81% muc tieu doanh thu ca nam
 
3/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh
- Trong quý 2/2022, giá dầu thô chịu ảnh hưởng trực tiếp từ (a) xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, (b) các nước Tây âu và Mỹ cấm vận dầu của Nga đã làm cho giá xăng dầu thế giới biến động bất thường. Theo đó, giá dầu thế giới (WTI) tăng từ 99,4 USD/thùng vào đầu quý 2 lên mức 122 USD/thùng (tăng 23%), sau đó giảm sâu còn 105,8 USD/thùng vào cuối tháng 6. Bên cạnh đó, Petrolimex tăng cường nhập khẩu bù đắp nhu cầu tiêu dùng xã hội trong chu kỳ giá thế giới tăng cao để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cho xã hội, đảm bảo không bị đứt gãy việc cung ứng xăng dầu cho nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp tại những thời điểm khó khăn. Do đó biên lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh xăng dầu trong quý 2/2022 bị suy giảm lớn.
- Do giá xăng dầu từ tháng 7/2022 được điều chỉnh giảm với biên độ lớn, để đảm bảo nguyên tắc thận trọng theo Chuẩn mực kế toán và cung cấp thông tin minh bạch tình hình tài chính cho các Nhà đầu tư, Công ty mẹ đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại 30/6/2022 trên cơ sở giá trị thuần có thể thực hiện được đối với lượng hàng tồn kho tại ngày lập báo cáo tài chính với giá trị trích lập dự phòng 1.259 tỷ đồng. Nếu không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thì lợi nhuận trước thuế 6 tháng 2022 của Công ty mẹ là 295 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.551 tỷ đồng.
- Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho, từng bước đưa giải pháp quản trị hàng tồn kho vào vận hành thực tế. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất kinh doanh, đàm phán và tạo nguồn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng cho xã hội.
- Triển khai đồng bộ và có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, trước mắt tập trung tự động hóa hệ thống kho xăng dầu và tại cửa hàng, đồng thời triển khai chương trình bán hàng toàn quốc qua app Petrolimex...
- Tiếp tục thúc đẩy và gia tăng sản lượng bán lẻ không dùng tiền mặt cùng với đẩy mạnh nhận diện thương hiệu giai đoạn 2 trên toàn hệ thống Petrolimex. Nghiên cứu triển khai phát triển dự án Trạm dịch vụ xe tải.
- Đánh giá rà soát để có các giải pháp tiết giảm chi phí trên tất cả các lĩnh vực nhằm tăng hiệu quả kinh doanh như: Triển khai dự án quản lý phương tiện tập trung (DOC), chương trình quản trị tài sản (PM), chương trình quản trị khách hàng (CRM)…
- Hoàn thiện đề án cơ cấu lại Tập đoàn, triển khai thực hiện có hiệu quả việc thoái vốn tại các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh hiệu quả chưa cao.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng tòa nhà Petrolimex, triển khai quyết liệt các dự án đã được phê duyệt về đầu tư mới, đầu tư nâng cấp hệ thống kho, cảng, đường ống, đầu tư trang thiết bị công nghệ… nhằm phục vụ kịp thời và hiệu quả cho hoạt động SXKD.
Trần Thị Sánh