Công ty nhà thiếu gia Minh Nhựa lớn cỡ nào, vợ có cổ phần không?

(Kiến Thức) - Đại gia Minh Nhựa còn được biết đến với vai trò là lãnh đạo của một doanh nghiệp ngành nhựa có tiếng với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

Thảo Nguyên (tổng hợp)