Công ty nhà thiếu gia Minh Nhựa lớn cỡ nào, vợ có cổ phần không?

Thảo Nguyên (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Đại gia Minh Nhựa còn được biết đến với vai trò là lãnh đạo của một doanh nghiệp ngành nhựa có tiếng với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.