Cả nước thành kính dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng

Google News

(Kiến Thức) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Bộ ngành trung ương, các tỉnh và hàng triệu người dân thành kính dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3.

 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-2
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-3
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-4
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-5
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-6
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-7
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-8
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-9
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-10
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-11
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-12
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-13
 • Ca nuoc thanh kinh dang huong tuong nho cac vi vua Hung-Hinh-14
Hải Ninh