Cảnh nhà ga nghìn tỷ vắng như “chùa Bà Đanh” chờ xuống cấp

Hải Ninh -

(Kiến Thức) - Những nhà ga nghìn tỷ như Ga Hạ Long, Ga Cái Lân (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nhiều năm nay trong tình trạng “vắng như chùa Bà Đanh”, chờ xuống cấp...

 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-2
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-3
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-4
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-5
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-6
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-7
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-8
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-9
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-10
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-11
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-12
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-13
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-14
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-15
 • Canh nha ga nghin ty, vang nhu “chua Ba Danh” cho xuong cap-Hinh-16