Bất ngờ cuộc sống bộ lạc du mục Dukha ở Mông Cổ

Theo Tuệ Minh/An ninh Thủ đô -

Tại khu vực phía bắc miền trung Mông Cổ, dọc biên giới với Nga, người Dukha đã sống cuộc sống du mục qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, hiện nay nền văn hóa truyền thống của họ đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-2
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-3
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-4
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-5
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-6
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-7
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-8
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-9
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-10
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-11
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-12
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-13
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-14
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-15
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-16
 • Bat ngo cuoc song bo lac du muc Dukha o Mong Co-Hinh-17