Cảnh mua sắm ở Damascus cho tháng ăn chay Ramadan

Người dân Syria ở thủ đô Damascus bận rộn sắm đồ chuẩn bị cho tháng ăn chay Ramadan của các tín đồ Hồi giáo.

 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-2
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-3
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-4
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-5
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-6
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-7
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-8
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-9
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-10
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-11
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-12
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-13
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-14
 • Canh mua sam o Damascus cho thang an chay Ramadan-Hinh-15
Thiên An (Theo FNA)